Indywidualny Pakiet Psychologiczno – Logopedyczny

Indywidualny Pakiet Psychologiczno – Logopedyczny przeznaczony jest dla dzieci od 1,5 do 8 roku życia mających całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm i Zespół Aspergera, a także ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka.

 

Pakiet zakłada 2 – 4 spotkania godzinne w tygodniu:

 

  • 1 – 2 spotkania z psychologiem,

  • 1 – 2 spotkania z logopedą bądź neurologopedą.

 

Dziecko będące w pakiecie jest pod opieką dwóch specjalistów współpracujących ze sobą. Rodzice otrzymują program terapeutyczny do realizacji w domu.

 

Ilość godzin
2 – 4 spotkania tygodniowo – w zależności od wieku i potrzeb dziecka.

 

Cena
120 zł/h

 

Zapisy oraz miejsce odbywania zajęć: Centrum Medyczne KAJTEK