O nas

Centrum Medyczne KAJTEK Poradnia Neurorozwojowa

Diagnoza autyzmu i terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

W trosce o kompleksową opiekę medyczną, diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, otworzyliśmy pierwszą w Polsce Poradnię Neurorozwojową, w której dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Angelmana, zespołem Retta i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, mogą być diagnozowane i leczone w przyjaznej dla nich i rodziców atmosferze.

Większość z nas pracuje na codzień w warszawskich klinikach i instytutach, lecząc i pracując naukowo. Jako lekarze specjaliści z długoletnim doświadczeniem, oferujemy wiedzę, popartą tytułami naukowymi, zaangażowaniem i ciepłem, kulturalne podejście do pacjenta. Zależy nam bardzo, żeby dobrze się Państwo u nas czuli. Dlatego tak ważne są kompetencja, przyjazne relacje i miła atmosfera w recepcji oraz w gabinecie lekarza.

Pierwszym krokiem jest zawsze kompleksowy proces diagnostyczny, przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów:

  • Psychiatra

  • Psycholog

  • Neuropsycholog

  • Neurologopeda

  • Pediatra

  • Genetyk kliniczny

Diagnozujemy i leczymy również dzieci najmłodsze, w wieku niemowlęcym

Projekt „Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego.”

 

Centrum Medyczne KAJTEK Poradnia Neurorozwojowa

uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R. Są to najpopularniejsze na świecie narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, określane mianem złotego standardu diagnostycznego. Badanie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia stosowania ADOS-2 i ADI-R w Polsce, a w konsekwencji zobiektywizowania procesu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Projekt realizują prof. dr hab. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu badawczego przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków UW (w latach 2013-2016).

Więcej informacji na stronie www.psychologia.pl/rehabilitacja/walidacja

Projekt „Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego”, współfinansowany ze środków PFRON.