Przedszkole terapeutyczne

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki powstał z myślą o terapii i wspieraniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest ośrodkiem terapeutycznym oferującym terapię grupową i indywidualną dostosowaną do potrzeb dziecka. Zespół terapeutyczny tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz psychiatrii, posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki stanowi kontynuację opieki oferowanej przez Centrum Medyczne KAJTEK od kompleksowej diagnozy przez terapię przygotowującą do przedszkola dla najmłodszych (pakiet psycholog- logopeda).

 

W stałej współpracy ośrodków oferujemy kompleksową terapię dziecka w przedszkolu. Uwzględniając indywidualne potrzeby każdego przedszkolaka oferujemy Państwu (pakiet pomostowy) przygotowanie dziecka do szkoły oraz szkoły integracyjnej.

Dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka, poprzez pracę nad umiejętnościami i kompetencjami w każdej ze sfer rozwojowych.  W codziennej pracy w naszej placówce dbamy o zbudowanie więzi z dzieckiem,dające mu poczucia bezpieczeństwa.

Przestrzeń do nauki i zabawy organizujemy tak, aby sprzyjała koncentracji i dobremu samopoczuciu dziecka. Zabawy ruchowe realizujemy na świeżym powietrzu podczas spacerów.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Małe Kajtki
oferuje Państwu dwie lokalizacje na terenie Warszawy:

Działdowska 12

Włodarzewska 65D